Vilka regler gäller för bokning av grupprum?

På biblioteket finns bokningsbara grupprum med dator. Rummen är avsedda för studenter vid Karolinska Institutet.

För att boka ett grupprum loggar du in med ditt studentkonto.

Boka grupprum eller se dagens bokningar här.

Grupprum kan bokas

  • av grupper om minst 2 personer som studerar eller är doktorander vid Karolinska Institutet.
  • man kan boka max 8 bokningstimmar.
  • tidigast 3 veckor i förväg.

Bokat grupprum

  • skall tas i bruk av minst två personer senast 15 minuter efter påbörjat bokningsblock.
  • som inte tas i bruk senast 15 minuter efter påbörjat bokningsblock anses som ledigt och står fritt att användas av annan grupp under resterande bokningsblock.

En bokning

  • motsvarar en timme eller ett sammanhängande block bokningstimmar (t ex 11.00–16.00).

Grupprummen är populära och har tidvis en hög beläggningsgrad. Se därför till att avboka de bokningar du inte avser utnyttja. Ingen bokning eller avbokning görs i bibliotekets kundtjänst.

För dig som är lärare och vill boka grupprum för undervisning gäller särskilda bokningsregler.

Kontakta biblioteket (08-524 840 00 eller ub@ki.se) vid frågor eller fel.