Grupprum Flemingsberg

Välkommen! Boka rum genom att logga in och klicka på önskad tid.    = Ledig
Hur många bokningar får jag göra? Vad händer om de som bokat inte dyker upp? Svaret på dessa frågor och en del annat hittar du i våra bokningsregler.

Se en karta över grupprummens placering
9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19
Flemingsbg_1 4 9:00
rah
10:00
mar
11:00
mar
12:00
ale
13:00
ale
14:00
ale
15:00
ale
16:00
ale
17:00
18:00
Flemingsbg_2 4 9:00
10:00
kar
11:00
kar
12:00
13:00
joh
14:00
joh
15:00
joh
16:00
saf
17:00
saf
18:00
Flemingsbg_3 8 9:00
deb
10:00
deb
11:00
deb
12:00
13:00
kim
14:00
kim
15:00
jen
16:00
jen
17:00
jen
18:00
jen
Flemingsbg_4 8 9:00
10:00
elb
11:00
elb
12:00
elb
13:00
elb
14:00
elb
15:00
kim
16:00
cel
17:00
cel
18:00
Flemingsbg_5 8 9:00
10:00
vic
11:00
cel
12:00
cel
13:00
cel
14:00
cel
15:00
cel
16:00
had
17:00
had
18:00
Flemingsbg_6 6 9:00
isa
10:00
isa
11:00
isa
12:00
the
13:00
the
14:00
the
15:00
the
16:00
the
17:00
the
18:00
the
Flemingsbg_7 6 9:00
san
10:00
san
11:00
san
12:00
san
13:00
san
14:00
san
15:00
san
16:00
17:00
ami
18:00
ami
Flemingsbg_8 6 9:00
jen
10:00
jen
11:00
nat
12:00
nat
13:00
nat
14:00
nat
15:00
ami
16:00
ami
17:00
18:00
ami
Flemingsbg__10 4 9:00
pet
10:00
pet
11:00
pet
12:00
pet
13:00
pet
14:00
pet
15:00
ama
16:00
ama
17:00
ama
18:00
ama
Flemingsbg__11 4 9:00
mon
10:00
mon
11:00
mon
12:00
mon
13:00
mat
14:00
mat
15:00
mat
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg__12 6 9:00
10:00
fab
11:00
fab
12:00
fab
13:00
fab
14:00
fab
15:00
fab
16:00
fab
17:00
18:00
Flemingsbg__13 6 9:00
10:00
adr
11:00
adr
12:00
adr
13:00
adr
14:00
adr
15:00
mah
16:00
mah
17:00
18:00
Flemingsbg__14 4 9:00
10:00
dli
11:00
dli
12:00
dli
13:00
ama
14:00
ama
15:00
ama
16:00
ama
17:00
joh
18:00
joh
Flemingsbg__15 4 9:00
10:00
rob
11:00
rob
12:00
rob
13:00
sab
14:00
sab
15:00
sab
16:00
sab
17:00
18:00
Flemingsbg__16 4 9:00
fre
10:00
fre
11:00
fre
12:00
fre
13:00
fre
14:00
kla
15:00
kla
16:00
kla
17:00
18:00
Flemingsbg__17 4 9:00
mar
10:00
mar
11:00
mar
12:00
mar
13:00
mar
14:00
mar
15:00
mar
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg__18 6 9:00
tov
10:00
tov
11:00
tov
12:00
tov
13:00
tov
14:00
tov
15:00
tov
16:00
tov
17:00
18:00
Flemingsbg__19 6 9:00
jul
10:00
jul
11:00
jul
12:00
jul
13:00
14:00
15:00
sir
16:00
sir
17:00
sir
18:00
sir
Flemingsbg__20 4 9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
ofe
15:00
ale
16:00
ale
17:00
ale
18:00
Flemingsbg__21 4 9:00
10:00
ami
11:00
ami
12:00
ami
13:00
14:00
ben
15:00
ben
16:00
ben
17:00
ben
18:00
ben