Grupprum Flemingsberg

Välkommen! Boka rum genom att logga in och klicka på önskad tid.    = Ledig
Hur många bokningar får jag göra? Vad händer om de som bokat inte dyker upp? Svaret på dessa frågor och en del annat hittar du i våra bokningsregler.

Se en karta över grupprummens placering

9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19
Flemingsbg_1 4 9:00
sof
10:00
asa
11:00
asa
12:00
asa
13:00
ann
14:00
ann
15:00
ann
16:00
ann
17:00
ann
18:00
ann
Flemingsbg_2 4 9:00
bet
10:00
sal
11:00
sal
12:00
sal
13:00
sal
14:00
sal
15:00
sal
16:00
sal
17:00
18:00
Flemingsbg_3 8 9:00
mel
10:00
jul
11:00
jes
12:00
jon
13:00
jes
14:00
jes
15:00
jes
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg_4 8 9:00
ess
10:00
ess
11:00
ess
12:00
ess
13:00
kla
14:00
kla
15:00
kla
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg_5 8 9:00
mat
10:00
mat
11:00
mat
12:00
sro
13:00
sro
14:00
sro
15:00
sro
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg_6 6 9:00
mad
10:00
mad
11:00
mad
12:00
mad
13:00
mad
14:00
mad
15:00
mad
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg_7 6 9:00
sop
10:00
sop
11:00
sop
12:00
sop
13:00
sop
14:00
jul
15:00
jul
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg_8 6 9:00
10:00
yas
11:00
yas
12:00
yas
13:00
yas
14:00
yas
15:00
yas
16:00
yas
17:00
yas
18:00
Flemingsbg__10 4 9:00
mar
10:00
mar
11:00
mar
12:00
mar
13:00
mar
14:00
mar
15:00
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg__11 4 9:00
pey
10:00
pey
11:00
pey
12:00
pey
13:00
pey
14:00
pey
15:00
pey
16:00
pey
17:00
18:00
Flemingsbg__12 6 9:00
10:00
kla
11:00
kla
12:00
mat
13:00
mat
14:00
mat
15:00
mat
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg__13 6 9:00
hel
10:00
hel
11:00
hel
12:00
hel
13:00
hel
14:00
hel
15:00
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg__14 4 9:00
lou
10:00
lou
11:00
lou
12:00
lou
13:00
lou
14:00
lou
15:00
lou
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg__15 4 9:00
ami
10:00
ami
11:00
ami
12:00
13:00
car
14:00
car
15:00
car
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg__16 4 9:00
reb
10:00
reb
11:00
reb
12:00
reb
13:00
reb
14:00
reb
15:00
reb
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg__17 4 9:00
pet
10:00
pet
11:00
kim
12:00
moa
13:00
moa
14:00
moa
15:00
moa
16:00
moa
17:00
moa
18:00
moa
Flemingsbg__18 6 9:00
10:00
bet
11:00
jul
12:00
jul
13:00
jul
14:00
nes
15:00
nes
16:00
nes
17:00
18:00
Flemingsbg__19 6 9:00
mic
10:00
mic
11:00
jen
12:00
jen
13:00
kim
14:00
jab
15:00
jab
16:00
jab
17:00
jab
18:00
Flemingsbg__20 4 9:00
san
10:00
san
11:00
san
12:00
kim
13:00
san
14:00
san
15:00
san
16:00
san
17:00
san
18:00
Flemingsbg__21 4 9:00
thy
10:00
thy
11:00
thy
12:00
13:00
thy
14:00
thy
15:00
16:00
17:00
18:00