Grupprum Flemingsberg

Välkommen! Boka rum genom att logga in och klicka på önskad tid.    = Ledig
Hur många bokningar får jag göra? Vad händer om de som bokat inte dyker upp? Svaret på dessa frågor och en del annat hittar du i våra bokningsregler.

Se en karta över grupprummens placering
9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19
Flemingsbg_1 4 9:00
ath
10:00
ath
11:00
ath
12:00
mal
13:00
mal
14:00
mal
15:00
sar
16:00
sar
17:00
18:00
Flemingsbg_2 4 9:00
car
10:00
car
11:00
car
12:00
eva
13:00
eva
14:00
eva
15:00
eva
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg_3 8 9:00
nin
10:00
nin
11:00
nin
12:00
nin
13:00
joy
14:00
joy
15:00
ami
16:00
ami
17:00
18:00
Flemingsbg_4 8 9:00
ard
10:00
ard
11:00
shi
12:00
shi
13:00
car
14:00
car
15:00
car
16:00
tub
17:00
18:00
Flemingsbg_5 8 9:00
10:00
caj
11:00
caj
12:00
caj
13:00
caj
14:00
15:00
han
16:00
han
17:00
18:00
Flemingsbg_6 6 9:00
sof
10:00
sof
11:00
sof
12:00
sof
13:00
sof
14:00
sof
15:00
sof
16:00
sof
17:00
18:00
Flemingsbg_7 6 9:00
pat
10:00
pat
11:00
pat
12:00
pat
13:00
pat
14:00
pat
15:00
pat
16:00
pat
17:00
18:00
Flemingsbg_8 6 9:00
ane
10:00
ane
11:00
ane
12:00
ane
13:00
ane
14:00
tub
15:00
tub
16:00
has
17:00
18:00
Flemingsbg__10 4 9:00
10:00
11:00
12:00
ann
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg__11 4 9:00
ann
10:00
ann
11:00
ann
12:00
ann
13:00
ann
14:00
ann
15:00
ann
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg__12 6 9:00
10:00
bo.
11:00
bo.
12:00
bo.
13:00
bo.
14:00
bo.
15:00
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg__13 6 9:00
10:00
11:00
ut.
12:00
ut.
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg__14 4 9:00
cec
10:00
cec
11:00
cec
12:00
cec
13:00
cec
14:00
cec
15:00
cec
16:00
cec
17:00
18:00
Flemingsbg__15 4 9:00
hel
10:00
hel
11:00
hel
12:00
yac
13:00
yac
14:00
yac
15:00
yac
16:00
yac
17:00
18:00
Flemingsbg__16 4 9:00
mar
10:00
mar
11:00
mar
12:00
mar
13:00
mar
14:00
mar
15:00
mar
16:00
mar
17:00
18:00
Flemingsbg__17 4 9:00
10:00
sof
11:00
sof
12:00
sof
13:00
sof
14:00
sof
15:00
sof
16:00
sof
17:00
18:00
Flemingsbg__18 6 9:00
10:00
11:00
afr
12:00
afr
13:00
ket
14:00
ket
15:00
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg__19 6 9:00
fan
10:00
fan
11:00
fan
12:00
fan
13:00
fan
14:00
fan
15:00
fan
16:00
fan
17:00
18:00
Flemingsbg__20 4 9:00
eva
10:00
eva
11:00
eva
12:00
eva
13:00
lis
14:00
lis
15:00
lis
16:00
lis
17:00
18:00
Flemingsbg__21 4 9:00
10:00
11:00
joy
12:00
13:00
kat
14:00
kat
15:00
kat
16:00
17:00
18:00