Grupprum Flemingsberg

Välkommen! Boka rum genom att logga in och klicka på önskad tid.    = Ledig
Hur många bokningar får jag göra? Vad händer om de som bokat inte dyker upp? Svaret på dessa frågor och en del annat hittar du i våra bokningsregler.

Se en karta över grupprummens placering
9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19
Flemingsbg_1 4 9:00
10:00
11:00
lin
12:00
dor
13:00
dor
14:00
dor
15:00
dor
16:00
dor
17:00
18:00
Flemingsbg_2 4 9:00
10:00
fil
11:00
fil
12:00
eri
13:00
eri
14:00
eri
15:00
eri
16:00
eri
17:00
jad
18:00
jad
Flemingsbg_3 8 9:00
bea
10:00
bea
11:00
bea
12:00
joh
13:00
yao
14:00
yao
15:00
yao
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg_4 8 9:00
10:00
tov
11:00
tov
12:00
tov
13:00
tov
14:00
tov
15:00
tov
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg_5 8 9:00
10:00
hal
11:00
hal
12:00
hal
13:00
ver
14:00
ver
15:00
ver
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg_6 6 9:00
sil
10:00
sil
11:00
sil
12:00
sil
13:00
sil
14:00
sil
15:00
sil
16:00
sil
17:00
18:00
Flemingsbg_7 6 9:00
emm
10:00
emm
11:00
emm
12:00
emm
13:00
emm
14:00
emm
15:00
emm
16:00
emm
17:00
18:00
Flemingsbg_8 6 9:00
sro
10:00
sro
11:00
sro
12:00
sro
13:00
sro
14:00
sro
15:00
sro
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg__10 4 9:00
10:00
mar
11:00
mar
12:00
mar
13:00
mar
14:00
mar
15:00
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg__11 4 9:00
ann
10:00
ann
11:00
ann
12:00
ann
13:00
ann
14:00
ann
15:00
ann
16:00
ann
17:00
18:00
Flemingsbg__12 6 9:00
10:00
lin
11:00
lin
12:00
13:00
hel
14:00
hel
15:00
hel
16:00
hel
17:00
18:00
Flemingsbg__13 6 9:00
10:00
umm
11:00
umm
12:00
umm
13:00
umm
14:00
umm
15:00
umm
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg__14 4 9:00
10:00
kla
11:00
kla
12:00
kla
13:00
kla
14:00
kla
15:00
kla
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg__15 4 9:00
kar
10:00
kar
11:00
kar
12:00
kar
13:00
14:00
umm
15:00
umm
16:00
umm
17:00
18:00
Flemingsbg__16 4 9:00
10:00
11:00
sar
12:00
sar
13:00
nim
14:00
nim
15:00
nim
16:00
nim
17:00
18:00
Flemingsbg__17 4 9:00
10:00
rim
11:00
rim
12:00
rim
13:00
rim
14:00
rim
15:00
rim
16:00
rim
17:00
rim
18:00
Flemingsbg__18 6 9:00
10:00
11:00
joh
12:00
joh
13:00
14:00
15:00
jad
16:00
jad
17:00
jad
18:00
jad
Flemingsbg__19 6 9:00
10:00
11:00
ver
12:00
ver
13:00
sof
14:00
sof
15:00
sof
16:00
sof
17:00
18:00
Flemingsbg__20 4 9:00
10:00
11:00
ver
12:00
ver
13:00
14:00
15:00
eme
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg__21 4 9:00
10:00
ram
11:00
ram
12:00
ram
13:00
ram
14:00
ram
15:00
ram
16:00
ram
17:00
ram
18:00