Grupprum Flemingsberg

×

Status message

Grupprummen och resursrummet i Solna kommer ha stängt under hösten 2019 fram till våren 2020. Andra lokaler på KI kan bokas via TimeEdit.
Välkommen! Boka rum genom att logga in och klicka på önskad tid.    = Ledig
Hur många bokningar får jag göra? Vad händer om de som bokat inte dyker upp? Svaret på dessa frågor och en del annat hittar du i våra bokningsregler.

Se en karta över grupprummens placering

9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19
Flemingsbg_1 4 9:00
isa
10:00
isa
11:00
isa
12:00
isa
13:00
isa
14:00
isa
15:00
isa
16:00
kan
17:00
kan
18:00
Flemingsbg_2 4 9:00
reb
10:00
reb
11:00
reb
12:00
reb
13:00
reb
14:00
reb
15:00
reb
16:00
reb
17:00
18:00
Flemingsbg_3 8 9:00
pad
10:00
pad
11:00
pad
12:00
pad
13:00
pad
14:00
pad
15:00
pad
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg_4 8 9:00
lov
10:00
lov
11:00
lov
12:00
lov
13:00
lov
14:00
lov
15:00
lov
16:00
lov
17:00
18:00
Flemingsbg_5 8 9:00
emm
10:00
emm
11:00
emm
12:00
13:00
emm
14:00
emm
15:00
nas
16:00
nas
17:00
nas
18:00
nas
Flemingsbg_6 6 9:00
edi
10:00
edi
11:00
edi
12:00
edi
13:00
edi
14:00
edi
15:00
edi
16:00
edi
17:00
18:00
Flemingsbg_7 6 9:00
sab
10:00
sab
11:00
sab
12:00
sab
13:00
sab
14:00
sab
15:00
sab
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg_8 6 9:00
ann
10:00
est
11:00
est
12:00
est
13:00
est
14:00
umm
15:00
umm
16:00
umm
17:00
18:00
Flemingsbg__10 4 9:00
mad
10:00
mad
11:00
mad
12:00
13:00
mad
14:00
mad
15:00
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg__11 4 9:00
10:00
11:00
tom
12:00
tom
13:00
tom
14:00
tom
15:00
tom
16:00
tom
17:00
18:00
Flemingsbg__12 6 9:00
10:00
dan
11:00
dan
12:00
dan
13:00
dan
14:00
dan
15:00
dan
16:00
dan
17:00
18:00
Flemingsbg__13 6 9:00
den
10:00
den
11:00
den
12:00
den
13:00
den
14:00
den
15:00
den
16:00
den
17:00
18:00
Flemingsbg__14 4 9:00
10:00
der
11:00
der
12:00
der
13:00
der
14:00
der
15:00
der
16:00
der
17:00
18:00
Flemingsbg__15 4 9:00
ami
10:00
ami
11:00
ami
12:00
ami
13:00
bet
14:00
bet
15:00
bet
16:00
bet
17:00
18:00
Flemingsbg__16 4 9:00
nis
10:00
nis
11:00
nis
12:00
nis
13:00
roj
14:00
oth
15:00
san
16:00
17:00
nis
18:00
nis
Flemingsbg__17 4 9:00
10:00
usm
11:00
usm
12:00
usm
13:00
usm
14:00
usm
15:00
usm
16:00
usm
17:00
18:00
Flemingsbg__18 6 9:00
10:00
nim
11:00
nat
12:00
bet
13:00
bet
14:00
bet
15:00
bet
16:00
bet
17:00
bet
18:00
Flemingsbg__19 6 9:00
10:00
ary
11:00
ary
12:00
ary
13:00
ary
14:00
ary
15:00
ary
16:00
ary
17:00
18:00
Flemingsbg__20 4 9:00
lou
10:00
lou
11:00
lou
12:00
lou
13:00
lou
14:00
lou
15:00
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg__21 4 9:00
10:00
mid
11:00
mid
12:00
mid
13:00
mid
14:00
nim
15:00
nim
16:00
nim
17:00
18:00