Bibliotekets grupprum

Just nu är alla bibliotekets grupprum stängda på grund av covid-19. Läs på om vad som gäller för bibliotekets lokaler.

Se en karta över grupprummens placering i Flemingsberg