Grupprum Flemingsberg

×

Status message

Grupprummen och resursrummet i Solna kommer ha stängt under hösten 2019 fram till våren 2020. Andra lokaler på KI kan bokas via TimeEdit.
Välkommen! Boka rum genom att logga in och klicka på önskad tid.    = Ledig
Hur många bokningar får jag göra? Vad händer om de som bokat inte dyker upp? Svaret på dessa frågor och en del annat hittar du i våra bokningsregler.

Se en karta över grupprummens placering

9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19
Flemingsbg_1 4 9:00
fah
10:00
fah
11:00
bea
12:00
bea
13:00
bea
14:00
bea
15:00
naj
16:00
naj
17:00
naj
18:00
naj
Flemingsbg_2 4 9:00
yac
10:00
der
11:00
der
12:00
reb
13:00
sar
14:00
sar
15:00
sar
16:00
sar
17:00
18:00
Flemingsbg_3 8 9:00
bat
10:00
end
11:00
end
12:00
der
13:00
bas
14:00
bas
15:00
bas
16:00
bas
17:00
dar
18:00
dar
Flemingsbg_4 8 9:00
kha
10:00
kha
11:00
kha
12:00
sar
13:00
end
14:00
end
15:00
end
16:00
end
17:00
end
18:00
end
Flemingsbg_5 8 9:00
yas
10:00
yas
11:00
yas
12:00
yas
13:00
yas
14:00
yas
15:00
yas
16:00
and
17:00
18:00
Flemingsbg_6 6 9:00
soh
10:00
soh
11:00
soh
12:00
soh
13:00
soh
14:00
soh
15:00
soh
16:00
17:00
ram
18:00
Flemingsbg_7 6 9:00
umm
10:00
umm
11:00
umm
12:00
seb
13:00
umm
14:00
umm
15:00
umm
16:00
sar
17:00
18:00
Flemingsbg_8 6 9:00
ann
10:00
ann
11:00
ann
12:00
ann
13:00
ann
14:00
ann
15:00
ann
16:00
17:00
ami
18:00
ami
Flemingsbg__10 4 9:00
10:00
yul
11:00
yul
12:00
yul
13:00
yul
14:00
eyo
15:00
eyo
16:00
eyo
17:00
18:00
Flemingsbg__11 4 9:00
mar
10:00
mar
11:00
mar
12:00
mar
13:00
mar
14:00
mar
15:00
mar
16:00
mar
17:00
18:00
Flemingsbg__12 6 9:00
gui
10:00
gui
11:00
gui
12:00
gui
13:00
gui
14:00
gui
15:00
gui
16:00
gui
17:00
18:00
Flemingsbg__13 6 9:00
tai
10:00
tai
11:00
tai
12:00
tai
13:00
tai
14:00
tai
15:00
tai
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg__14 4 9:00
mar
10:00
mar
11:00
mar
12:00
mar
13:00
mar
14:00
emm
15:00
emm
16:00
emm
17:00
emm
18:00
emm
Flemingsbg__15 4 9:00
ita
10:00
ita
11:00
ita
12:00
13:00
der
14:00
der
15:00
der
16:00
der
17:00
18:00
Flemingsbg__16 4 9:00
10:00
mik
11:00
mik
12:00
ane
13:00
ane
14:00
ane
15:00
md.
16:00
md.
17:00
md.
18:00
md.
Flemingsbg__17 4 9:00
10:00
bat
11:00
bat
12:00
13:00
ruk
14:00
ruk
15:00
16:00
17:00
18:00
Flemingsbg__18 6 9:00
sof
10:00
sof
11:00
sof
12:00
13:00
sof
14:00
sof
15:00
azr
16:00
azr
17:00
azr
18:00
azr
Flemingsbg__19 6 9:00
10:00
ase
11:00
ase
12:00
ase
13:00
ase
14:00
ase
15:00
ase
16:00
ase
17:00
ase
18:00
Flemingsbg__20 4 9:00
jor
10:00
jor
11:00
reb
12:00
gom
13:00
gom
14:00
gom
15:00
gom
16:00
gom
17:00
gom
18:00
gom
Flemingsbg__21 4 9:00
10:00
reb
11:00
jor
12:00
jor
13:00
fah
14:00
fah
15:00
fah
16:00
fah
17:00
18:00